Mình vừa tìm được vài video cầu lông đỉnh cao nè:


Cái này thuộc hàng kinh điển