Lời nhắn từ Ban tổ chức

Diễn đàn tạm ngừng hoạt động để nâng cấp máy chủ.

Các bạn sớm trở lại vào ngày mai nhé!